Startsidan
Historia
Produktion

Produkter
Personal

Produktion
Tillverkning sker i både stora och små serier med såväl modern teknik som gediget hantverk när så krävs. Vi köper in virke från lokala sågverk vilket vi sedan förädlar. Träslag som vi arbetar med är bland annat furu, al, björk, bok och ek.